monitored
image description

Cialis Super Active+

image of Cialis Super Active+

Cialis Super Active+ har besvarat våra höga förväntningar i sin förmåga att behandla och bota erektil dysfunktionen hos män med en super-aktiv formula. Köp Cialis Super Active+ säkert och i diskret förpackning hos oss.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 20mg 718 kr 405 kr 40.50 kr add
20 piller 20mg 1081.6 kr 671 kr 33.55 kr add
30 piller 20mg 1444 kr 916 kr 30.53 kr add
60 piller 20mg 2340 kr 1661 kr 27.68 kr add
90 piller 20mg 3220 kr 2265 kr 25.17 kr add
120 piller 20mg 3649.6 kr 2744 kr 22.87 kr add
180 piller 20mg 4850 kr 3747 kr 20.82 kr add
270 piller 20mg 6410 kr 4890 kr 18.11 kr add

Cialis Super Active+ används för behandling av impotens. Cialis Super Active+ verkar mycket snabbt och kan hålla i sig i upp till 50 timmar! Läkemedlet fungerar endast i kombination med lust och sexuell stimulans.

Bruksanvisning

Läkemedlet bör användas ungefär fem till tio minuter före sexuell aktivitet. Cialis Super Active+ kommer i gelatin kapslar och effekten varar i upp till 50 timmar. Använda Cialis Super Active+ enligt läkarens anvisning.

Förvaring

Förvara Cialis Super Active+ vid rumstemperatur. Förvaras utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte Cialis Super Active+ om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Cialis Super Active+ i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Cialis Super Active+. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste året), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Cialis Super Active+ ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav Cialis Super Active+ då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice medan du behandlas med detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cialis Super Active+ orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. De eventuella biverkningarna brukar bara vara några timmar. Man kan uppleva ryggont eller få muskelvärk 12-24 timmar efter intaget av läkemedlet. De går då oftast över inom 48 timmar. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Cialis Super Active+ är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper Cialis Super Active+.

image description

Relaterade Produkter