monitored
image description

Generisk Celebrex

image of Generisk Celebrex
Celebrex kämpar mot inflammation, smärta och svullnad.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
50 piller 100mg 1183.6 kr 964 kr 19.28 kr add
100 piller 100mg 1949.2 kr 1576 kr 15.76 kr add
200 piller 100mg 3220 kr 2590 kr 12.95 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
50 Pills 200mg 1633.6 kr 1324 kr 26.48 kr add
100 piller 200mg 2309.2 kr 1864 kr 18.64 kr add
200 piller 200mg 3433.6 kr 2764 kr 13.82 kr add

Celebrex används för att lindra smärta, ömhet, inflammation (svullnad) och stelhet som orsakas av artrit. Det kan även användas för andra ändamål, fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Bruksanvisning

Celebrex tas vanligen en eller två gånger per dag mot smärta. Följ anvisningarna på etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara om det är något du inte förstår. Ta Celebrex enligt anvisningarna från din läkare, varken mer eller mindre än vad du blivit anvisad. Läkemedlet kan tas med eller utan mat. Om du får en orolig mage ta då Celebrex med en måltid.

Förvaring

Förvara medicinen i behållaren den kommer i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (ej i badrummet). Kasta bort medicin som är föråldrad eller inte längre behövs.

Information

Celebrex arbetar specifikt på ett enzym som kallas COX - 2. Forskare har upptäckt två COX enzymer som kallas COX - 1 och COX - 2. COX - 1 finns i de flesta vävnader och är nödvändig för vävnaderna i mag-tarmkanalen, njurarnas homeostas och för trombocytaggregationen. COX - 2-enzymet spelar huvudsakligen en roll i inflammation och smärta. Medan traditionella icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen inhiberar COX- 2 enzymet och hjälpa till att lindra smärta och inflammation, inhiberar de också COX- 1-enzymet och kan således orsaka gastrointestinala biverkningar. COX - 2-hämmare som Celebrex har specifik verkan på COX - 2 enzymet för att minska smärta och inflammation, men har mindre verkan på COX - 1 enzym och därmed är förenade med en lägre förekomst av gastrointestinala biverkningar.

Biverkningar

Magbesvär eller trötthet kan uppträda. Om dessa effekter kvarstår eller förvärras, meddela din läkare snarast. Följande biverkningar är mycket osannolika, men kontakta en läkare omedelbart om något av de följande skulle inträffa: svart eller blodig avföring, magont, svår huvudvärk eller en förändring i mängden på urin. Också mycket osannolikt men nödvändigt att rapportera är mörk nyans av urin eller gulnade hud och ögon. I den osannolika händelse att du har en allergisk reaktion mot detta läkemedel, sök omedelbart läkarvård. Symptomer på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Celebrex är effektivt vid behandling av artros. Endast Celebrex har ett FDA-godkännande för behandling av reumatoid artrit. Använd inte Celebrex om du är allergisk mot celecoxib, acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, sulfas eller andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apotekare om vilka receptbelagda och receptfria mediciner, vitaminer eller kosttillskott du evelntuellt använder. Tala också om för din läkare om du har eller någonsin haft lever-, hjärt- eller njursjukdom, högt blodtryck, astma, eventuella magproblem inklusive sår eller blödningar eller någon annan gastrointestinal sjukdom. Om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar tala med din läkare om fördelar och risker i samband med denna medicin. Vid läkarbesök, operationer eller tandläkarbesök tala om för din läkare eller tandläkare att du använder Celebrex. Vissa interaktioner mellan läkemedel kan vara mer allvarliga än andra. För att undvika skadliga interaktioner är det viktigt att tala med din läkare och / eller apotekspersonal vilka läkemedel du för närvarande tar, inklusive receptfria produkter, vitaminer och naturläkemedel. De som är allergiska mot sulfa läkemedel bör inte ta Celebrex.

Missad dos

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta din vanliga doseringen. Ta aldrig dubbel dos.

OBS:

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den information du fått av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas som att användningen av denna produk är säker och effektiv för dig. Rådfråga din läkare innan du tar produkten.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter