monitored
image description

Generisk Prevacid

image of Generisk Prevacid
Prevacid används för att behandla och förebygga mag- och tarmsår, erosiv esofagit (skador på matstrupen från magsyra) samt andra tillstånd.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
30 piller 15mg 1183.6 kr 964 kr 32.13 kr add
60 piller 15mg 1925.2 kr 1558 kr 25.97 kr add
90 piller 15mg 2600.8 kr 2098 kr 23.31 kr add

Prevacid (Lansoprazol) är en protonpumpshämmare (PPI) som används för att behandla magsår, gastroesofageal refluxsjukdom, erosiv esofagit eller Zollinger-Ellisons syndrom. Lansoprazol kan också användas för att behandla magsår från långvarig användning av vissa smärtstillande/antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Detta läkemedel verkar genom att blockera syrproduktionen i magen. Prevacid kan användas i kombination med antibiotika för att behandla vissa typer av sår och infektioner.

Bruksanvisning

Svälj tabletten hel, du ska inte tugga, krossa eller öppna kapseln. Om du skulle ha svårt för att svälja tabletten är det tilllåtet att öppna kapseln och strö ut den över sval, mjuk mat, tex. äppelmos, keso eller yoghurt. Ta tabletten minst en timme innan en måltid, såvida din doktor inte rekommenderat något annat. Ta Prevacid vid samma tidspunkt varje dag så att du kommer ihåg att ta det regelbundet. Använd medicinen regelbundet för att få bäst resultat. Instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av en läkare. Om du använder detta läkemedel under en längre tid, beställ en påfyllning innan det tar slut.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från fukt, värme och ljus. Förvaras inte i badrummet. Förvaras utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Ytterligare kontroll av din dos eller tillstånd kan behövas om du tar ampicillin, cilostazol, digoxin, järntillskott, itrakonazol, ketokonazol, sukralfat, teofyllin, vorconizole eller warfarin. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan din läkares eller apotekspersonals godkännande. Informera din läkare om andra medicinska tillstånd du eventuell har, inklusive leversjukdom, andra magproblem, tumörer, allergier, om du är gravid eller ammar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller funderingar kring användningen av detta läkemedel.

Försiktighetsåtgärder

Använd läkemedlet ensam, tillsammans med alkohol eller andra mediciner kan de minska din förmåga att köra bil eller utföra andra potentiellt farliga uppgifter. Om du planerar att bli gravid, diskutera med din läkare om fördelar och risker med att använda detta läkemedel under graviditeten. Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Amning samtidigt som du använder detta läkemedel rekommenderas inte.

Eventuella biverkningar

Biverkningar, som kan försvinna under behandling, inkluderar huvudvärk, förstoppning, hosta eller diarré. Om de fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever ont i halsen, ont i bröstet, svår buksmärta eller kräkningar. En allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbart läkarvård om det skulle inträffa. Symptomer på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Överdosering

Om en överdos misstänks, åk till en akutmottagning omedelbart. Symptomer på en överdos kan inkludera förvirring, ovanliga svettningar, dimsyn, hudrodnad, huvudvärk, muntorrhet eller ovanligt snabb hjärtrytm.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel som du använder.

Ytterligare upplysningar

Om du tar detta läkemedel för magsår eller reflux bör dina symptomer förbättras inom 4 till 8 veckor. Om dina symptomer inte förbättras eller om de blir värre, kontakta din läkare. Dela inte detta läkemedel med andra. Potenta syrahämmande läkemedel såsom lansoprazol kan minska effekten av sukralfat, liksom andra läkemedel som antifungals ketokonazol och itrakonazol. Om du blir uppmanad att ta några av dessa mediciner medan du tar lansoprazol, rådfråga med din läkare eller apotekspersonal angående rätt tidpunkt för varje dos.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

 

 

image description

Relaterade Produkter