monitored
image description

Generisk Doryx

image of Generisk Doryx
Generisk Doryx används för att behandla många typer av infektioner, såsom tandinfektioner, hudinfektioner, urinvägsinfektioner och infektion i andningsvägar. Doryx behandlar även akne, borrelia, malaria och vissa sexuellt överförbara infektioner.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
60 piller 100mg 1520.8 kr 1234 kr 20.57 kr add
90 piller 100mg 2150.8 kr 1738 kr 19.31 kr add
120 piller 100mg 2646.4 kr 2134 kr 17.78 kr add
180 piller 100mg 3658 kr 2944 kr 16.36 kr add

Doryx (Doxycyklin) är ett tetracyklinantibiotika. Det dödar vissa bakterier eller stoppar deras tillväxt. Det används för att behandla många typer av infektioner, såsom tandinfektioner, hudinfektioner, urinvägsinfektioner och infektion i andningsvägar. Doryx behandlar även akne, borrelia, malaria och vissa sexuellt överförbara infektioner.

Bruksanvisning

Svälj en tablett av Doryx med ett fullt glas vatten. Det är bäst att ta detta läkemedel utan mat men om det upprör magen ta den med mat. Ta medicinen med jämna mellanrum och ta inte din medicin oftare än vad som riktas. Hoppa inte över några doser eller stoppa inte medicinen tidigare även om du känner dig bättre. Prata med din barnläkare om användningen av detta läkemedel på barn då särskild omsorg kan behövas. Följ anvisningarna på receptetiketten.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från fukt, värme och ljus. Förvara inte i badrummet eller i solljus. Förvaras utom räckhåll för barn. Kasta bort alla läkemedel där utgångsdatummet passerat. Intag av detta läkemedel efter utgångsdatum kan göra dig allvarligt sjuk.

Eventuella biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har några av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.
Sluta använda Doxycyklin och kontakta din läkare omedelbart om du har några av dessa allvarliga biverkningar:
• Svår huvudvärk, yrsel eller dimsyn
• Feber, frossa, värk i kroppen eller influensliknande symptomer
• Svår blåsbildning, fjällning och röda hudutslag
• Minskad mängd urin eller mörkfärgat urin
• Blek eller gulnyans av hud, mörkfärgat urin, feber, förvirring eller svaghet
• Snabb hjärtfrekvens
• Aptitlöshet eller ovanlig svaghet
• Ovanliga blåmärken eller blödningar

Mindre allvarliga biverkningar kan innefatta:
• Svullen tunga eller svårigheter att svälja
• Lätt illamående, kräkningar, diarré eller magbesvär
• Vita fläckar eller sår inuti munnen eller på läpparna
• Sår eller svullnad i ändtarmen eller underlivet.
• Klåda i underlivet

Försiktighetsåtgärder

Som med all antibiotika, kan behandling med Doxycyklin resultera i en tillväxt av bakterier som inte svarar på Doryx och kan orsaka en sekundär infektion. En överväxt av vissa bakterier i tjocktarmen kan orsaka mild till svår diarré. Kontakta din läkare omedelbart om det skulle ske. Utbuktande panna hos spädbarn och huvudvärk hos vuxna har inträffat. Dessa symptomer försvann när Doryx avbröts. Du kan bli mer känslig för solljus under behandling med Doryx. Använd solskyddsfaktor om du vistas i solen. Om du får hudutslag, meddela din läkare omedelbart. P-piller kanske inte fungerar korrekt när du tar detta läkemedel, använd ett extra preventivmedel. Om du behandlas för en sexuallöverförd infektion, undvik samlag tills du avslutat din behandling. Din sexpartner kan också behöva behandling. Undvik antacida, aluminium, kalcium, magnesium och järn 4 timmar före och 2 timmar efter intaget av en dos. Om du använder detta läkemedel för att förebygga malaria, bör du ändå skydda dig från kontakt med myggor. Använd myggnät, håll kroppen täckt och använd ett insektsmedel.

Överdosering

Sök akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel. Symptom på överdos kan inkludera illamående, kräkningar och diarré.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter