monitored
image description

Generisk Levaquin

image of Generisk Levaquin
Levaquin används för att bota olika bakteriella infektioner som bihålsinflammation och lunginflammation, akuta njurinfektioner, kroniska prostata infektioner och hudinfektioner.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
90 piller 250mg 1105.6 kr 898 kr 9.98 kr add
120 piller 250mg 1318 kr 1072 kr 8.93 kr add
180 piller 250mg 1708 kr 1378 kr 7.66 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
60 piller 500mg 1138 kr 928 kr 15.47 kr add
90 piller 500mg 1498 kr 1216 kr 13.51 kr add
120 piller 500mg 1858 kr 1504 kr 12.53 kr add

Levaquin används för att bota olika bakteriella infektioner som typer av bihålsinflammation och lunginflammation, akuta njurinfektioner, kroniska prostata infektioner och hudinfektioner.

Bruksanvisning

Detta läkemedel kan tas ensamt eller tillsammans med en måltid. Ta Levaquin tillsammans med ett glas vatten. Under hela behandlingen av Levaquin bör du dricka mycket vatten. Om du använder andra läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium ska du ta Levaquin två timmar före eller efter du tagit de andra medicinerna eftersom att dessa läkemedel binder med Levaquin och hindrar dess fulla absorption. Använd detta läkemedel enligt din läkares anvisning.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från fukt, värme och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvaras utom räckhåll för barn. Kasta bort alla läkemedel där utgångsdatummet passerat. Intag av detta läkemedel efter utgångsdatum kan göra dig allvarligt sjuk.

Eventuella biverkningar

Biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är illamående, sömnsvårigheter, diarré, kräkningar, smakförändringar, huvudvärk eller yrsel. Om de fortsätter eller är besvärande kontakta din läkare. Ta kontakt med din läkare så snart som möjligt om du upplever led- eller muskelvärk eller svullnad, solkänslighet, vaginal obehag, buksmärta eller synförändringar. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever kramper, psykiska förändringar, bröstsmärtor, oregelbundna hjärtslag, rastlöshet, förvirring, förändring av mängden urin eller gulnyans av ögon och hud. Användning av detta läkemedel under längre eller upprepade perioder kan resultera i muntörst eller en ny svampinfektion. Kontakta din läkare om du märker vita fläckar i munnen, en förändring i flytningar eller några andra symptomer. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel eller annan fluorokinoloner antibiotika (tex. ciprofloxacin, ofloxacin). En allvarlig reaktion kan innefattar svåra utslag, nässelutslag, andningssvårigheter eller yrsel. Om du har frågor kring hurvida du är allergisk mot detta läkemedel eller om en viss medicin är en fluorokinoloner, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om Levaquin orsakar hudutslag, nässelutslag eller andningssvårigheter kontakta din läkare innan du tar ytterligare doser. Om dina symptomer inte förbättras eller om de förvärras kontakta din läkare. Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Använding av detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel eller med alkohol kan de minska förmågan att köra bil eller utföra andra potentiellt farliga uppgifter. Eftersom att detta läkemedel kan orsaka ökad känslighet för solen bör exponering för solljus undvikas. Använd solskydsfaktor om du måste vistas utomhus under en längre period. Innan du påbörjar något nytt läkemedel, både receptbelagda och receptfria, kolla med din läkare eller apotekspersonal. Om du är gravid eller planerar på att bli gravid, diskutera med din läkare om fördelar och risker med Levaquin. Detta läkemedel kan utsöndras i bröstmjölk. Amma inte medan du tar detta läkemedel. Om du har diabetes kan detta läkemedel påverka ditt blodsocker. Kontrollera blodsockernivåerna noga och fråga din läkare innan din dos av diabetesmedicin justeras.

Överdosering

En överdos av Levaquin kan vara farligt. Symptomer på överdos kan vara andfåddhet, brist på rörelse, dålig samordning, skakningar, kramper och kollaps. Kontakta en läkare omedelbart om en överdos misstänks.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter