monitored
image description

Generisk Nexium

image of Generisk Nexium
Det säkra sättet att få befrielse från magsår och halsbränna. Köp generisk Nexium på nätet för halva priset, säkert och i diskret förpackning.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
60 piller 20mg 924.4 kr 754 kr 12.57 kr add
90 piller 20mg 1295.2 kr 1054 kr 11.71 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
60 piller 40mg 1081.6 kr 880 kr 14.67 kr add
90 piller 40mg 1520.8 kr 1234 kr 13.71 kr add

Nexium (Esomeprazol) är en protonpumpshämmare (PPI) som används för att behandla halsbränna eller gastroesofageal refluxsjukdom. Detta läkemedel kan också användas i kombination med antibiotika för att behandla helicobacter pylori (H. pylori) infektion och duodenalsår.

Bruksanvisning

Svälj tabletten hel, du ska inte tugga, krossa eller öppna kapseln. Drick gärna ett glass vatten i samband och efter du tagit tabletten. Ta tabletten minst en timme innan en måltid, såvida din doktor inte rekommenderat något annat. Ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag för att du enklare ska komma ihåg att ta de regelbundet. Använd medicinen regelbundet för att få bästa resultat. Instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av en läkare. Om du använder detta läkemedel under en längre tid, beställ påfyllning av medicinen innan den tar slut.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från fukt, värme och ljus. Förvaras inte i badrummet. Förvaras utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Ytterligare kontroll av din dos eller tillstånd kan behövas om du tar cilostazol, diazepam, digoxin, järntillskott, itrakonazol, ketokonazol eller sukralfat. Informera din läkare om andra eventuella sjukdomstillstånd, allergier eller om du är gravid eller ammar. Ytterligare kontroll av din dos eller tillstånd kan behövas om du har leversjukdom. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller funderingar innan du använder detta läkemedel.

Försiktighetsåtgärder

Använd läkemedlet ensam, tillsammans med alkohol eller andra mediciner kan de minska din förmåga att köra bil eller utföra andra potentiellt farliga uppgifter. Innan du börjar med något nytt läkemedel, både receptbelagda och recepfria, rådfråga din läkare eller apotekspersonal. Om du planerar att bli gravid, diskutera med din läkare om fördelar och risker med att använda detta läkemedel under graviditeten. Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Amning samtidigt som du använder detta läkemedel rekommenderas inte.

Eventuella biverkningar

Biverkningar, som kan försvinna under behandling, inkluderar huvudvärk, förstoppning, hosta eller diarré. Om de fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever ont i halsen, ont i bröstet, svår buksmärta eller kräkningar. En allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbart läkarvård om det skulle inträffa. Symptomer på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Överdosering

Om en överdos misstänks, sök vård omedelbart. Symptomer på en överdosering kan inkludera förvirring, ovanliga svettningar, dimsyn, hudrodnad, huvudvärk, muntorrhet eller ovanligt snabb hjärtrytm.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Ytterligare upplysningar

Om du tar detta läkemedel för magsår eller reflux, bör dina symptom förbättras inom 4 till 8 veckor. Om dina symptom inte förbättras eller om de blir värre, kontakta din läkare. Dela inte detta läkemedel med andra. Detta läkemedel kan tas i kombination med Antacida om din läkare har instruerat dig att ta Antacida.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel som du tar.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter