monitored
image description

Generisk Yasmin

image of Generisk Yasmin
Generisk Yasmin är ett p-piller som används för att förhindra graviditet. Lika bra som vanliga Yasmin, men till halva priset här. Köp generisk Yasmin säkert och i diskret förpackning hos oss.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
3 kartor 3/0.3mg 1183.6 kr 964 kr 15.30 kr add
6 kartor 3/0.3mg 2263.6 kr 1828 kr 14.51 kr add
9 kartor 3/0.3mg 3331.6 kr 2680 kr 14.18 kr add

Detta läkemedel är ett östrogen kombinerat med gestagen som används för att förhindra graviditet. Den kan också användas för att reglera menstruationscykeln eller behandla symptomer vid klimakteriet.


Bruksanvisning

Varje karta innehåller 21 piller.Försök att ta detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag, inte mer än 24 timmars mellanrum. Om du missar en dos av läkemedlet, ta den så fort du kommer ihåg. Ta din nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Detta innebär att du kan ta 2 doser på samma dag. Följ anvisningarna från din läkare för säker användning av detta läkemedel. Förpackningen kommer med en bipacksedel, läs den noga. Fråga din läkare eller sjuksköterska om du har ytterliga frågor innan du börjar använda Yasmin.

Förvaring

Yasmin förvaras i rumstemperatur, åtskilt från värme och ljus. Förvaras utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar. Ta inte detta läkemedel om du också tar nevirapin, rifampicin eller johannesört. Informera din läkare andra sjukdomstillstånd du eventuellt har, också om allergier, om du är gravid eller ammar. Detta läkemedel rekommenderas inte till personer som har haft cancer, hjärt- njur- eller leverproblem, lungemboli, blodproppar, stroke, cerebrovaskulär sjukdom, diabetes, högt kolesterol, depression eller röker. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller funderingar kring detta läkemedel.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller om du är allergisk mot någon av ingrediens i läkemedlet. Medicinska tester inklusive blodtryck, blodsocker och kolesterol i blodet kan utföras för att övervaka eller kontrollera biverkningar. Om du har några sjukvård eller tandvårdsbehandlingar, akutsjukvård, eller operation tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder Yasmin. Rök inte och använd inte andra tobaksvaror samtidigt som du använder detta läkemedel. Att röka cigaretter medan du använder detta läkemedel kan öka risken för stroke, hjärtinfarkt, blodpropp, högt blodtryck eller andra sjukdomar i hjärtat och blodkärlen. Om du tar vissa antibiotikamedel medan du använder p-piller kan det minska dess effekt. För att förhindra graviditet när du brukar antibiotika, använd ytterligare en form av preventivmedel fram tills nästa menstruation. Om du har ytterligare frågor kring detta, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal. Huden kan bli mer känslig för exponering av solen. Använd solskyddsfaktor om du vistas i solen en längre tid. Detta läkemedel hindrar inte spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Innan du börjar ta någon ny medicin, både receptbelagda och receptfria, kolla med din läkare eller apotekspersonal. Använde inte detta läkemedel om du är gravid. Om du misstänker att du kan vara gravid, kontakta din läkare omedelbart. Detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Om du ammar eller kommer att amma medan du använder detta läkemedel kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om det finns några risker för ditt barn.

Eventuella biverkningar

Biverkningar som kan försvinna under behandlingen inkluderar illamående, kräkningar, blödning mellan menstruationerna, ömma bröst eller viktförändring. Om de fortsätter eller är besvärande kontakta en läkare. Kontrollera med din läkare så snart som möjligt om du upplever ihållande eller återkommande onormal vaginala blödningar, en missad menstruation, yrsel, svimning, svullnad av fingrar eller vrister, huvudvärk eller svårigheter att använda kontaktlinser. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever skarpa bröstsmärtor, plötslig andnöd, plötslig svår huvudvärk, smärta i ljumsken eller kalv, gul nyans på hud eller ögon, knölar i brösten, synförändringar, svår depression, domningar i en arm eller ben eller svåra magsmärtor. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Överdos

Om en överdos misstänks, kontakta giftinformationscentralen eller akutmottagning omedelbart. Symptom på överdosering kan vara illamående, kräkningar eller vaginal blödning.

Ytterligare upplysningar

Dela inte detta läkemedel med andra. Använd inte läkemedlet mot något annat än vad den är till för. Om du använder detta läkemedel under en längre period beställ mer innan din karta tar slut.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

 

image description

Relaterade Produkter