monitored
image description

Cialis Professional

image of Cialis Professional

Cialis Professional är ett nyformulerat och förbättrat läkemedel som ger dig fler orgasmer och ökad penisstorlek. Köp Cialis Professional säkert och i diskret förpackning hos oss.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 20mg 828.4 kr 465 kr 46.50 kr add
20 piller 20mg 1364.8 kr 790 kr 39.50 kr add
30 piller 20mg 1873.6 kr 1082 kr 36.07 kr add
60 piller 20mg 6000 kr 2000 kr 33.33 kr add
90 piller 20mg 4507.6 kr 2544 kr 28.27 kr add
120 piller 20mg 5759.2 kr 3116 kr 25.97 kr add
180 piller 20mg 7454.8 kr 3940 kr 21.89 kr add
270 piller 20mg 9744.4 kr 5172 kr 19.16 kr add
360 piller 20mg 11550 kr 6157 kr 17.10 kr add

Cialis Professional är ett perfekt läkemedel att ta om du har erektil dysfunktion och vill återvinna förmågan av att få och bibehålla en erektion. Cialis Professional, som innehåller Tadalafil, förbättrar effekten av kväveoxid genom enzyminhibition (fosfodiesteras typ-5) i penisen, vilket förbättrar blodflödet. Cialis Professional verkar ännu längre än riktigt Cialis, nämligen i upp till 48 timmar. Detta läkemedel kommer att ge dig extra självförtroende i sängen.

 

Bruksanvisning

Ta ett piller av Cialis Professional 20 till 30 minuter före de planerade samlaget.

Förvaring

Cialis Professional bör förvarasi rumstemperatur, åtskilt från överskottsvärme, fukt och ljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte Cialis Professional om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Cialis Professional i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Cialis Professional. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Cialis Professional ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav Viagra ® då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice medan du behandlas med detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cialis Professional orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta en läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Cialis Professional är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper Cialis Professional.

 

 

image description

Relaterade Produkter