monitored
image description

Generisk Actoplus Met

image of Generisk Actoplus Met
Actoplus Met är en kombination av två orala diabetesläkemedel som hjälper blodsockerhalterna. Actoplus Met är för personer med typ 2-diabetes som inte använder dagliga insulininjektioner.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
90 piller 15mg+500mg 1700.8 kr 1378 kr 15.31 kr add
120 piller 15mg+500mg 2207.2 kr 1780 kr 14.83 kr add
180 piller 15mg+500mg 3220 kr 2590 kr 14.39 kr add

Actoplus Met är en kombination av två orala diabetesläkemedel som hjälper blodsockerhalterna. Actoplus Met är för personer med typ 2-diabetes som inte använder dagliga insulininjektioner. Detta läkemedel är inte för behandling av typ 1-diabetes.

Bruksanvisning

Ta Actoplus Met tillsammans med mat. Det är rekommenderat att skaffa ett personligt doseringsschema från din vårdgivare. Din vårdgivare kommer att veta den exakta mängden Actoplus Met som du borde använda på en regelbunden basis för att uppnå maximala positiva resultat från din behandling med denna medicin. Under behandlingen av Actoplus Met bör du genomgå regelbundna blodprovsundersökningar i syfte att se till att behandlingen fungerar ordentligt. Vissa personer kan behöva ta vitamin B12 tillskott under behandling med detta läkemedel. En regelbunden användning av Actoplus Met kommer att ge dig positiva resultat.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från värme och ljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Eventuella biverkningar

Sluta använda Actoplus Met och få akut medicinsk hjälp om du har några av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg. Mindre allvarliga Actoplus Met biverkningar kan innefatta: lätt illamående, rinnande näsa, hosta, yrsel, huvudvärk, diarré, magont, led- eller muskelvärk.

Försiktighetsåtgärder

Personer som lider av njursjukdom eller har diabetisk ketoacidos bör inte tillåtas behandling med Actoplus Met. Om patienten undergår röntgen eller datormografi under behandlingen av Actoplus Met är det rekommenderat att ta en paus från Actoplus Met. Om patienten lider av hjärtsjukdom, stroke, hjärtinfarkt eller ögonproblem pga. obehandlad diabetes är det inte rekommenderat att använda Actoplus Met. Äldre personer och ungdomar kan vara mer känsliga för att utveckla mer allvarliga biverkningar av Actoplus Met.

Överdosering

Sök akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel. Tecken på att du använt för mycket kan innefatta: lågt blodsocker, huvudvärk, muskelvärk, långsam hjärtfrekvens, förvirring, irritabilitet, dåsighet, svaghet, yrsel, darrningar, svettningar, snabb puls, beslag (konvulsioner), svimning eller koma. En överdos av Actoplus Met kan orsaka ett livshotande tillstånd som kallas laktacidos.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter