monitored
image description

Generisk Cymbalta

image of Generisk Cymbalta
Cymbalta är ett antidepressivt läkemedel. Det kan också användas för att behandla smärtor som orsakas av diabetes eller fibromyalgi. Köp generisk Cymbalta säkert och i diskret förpackning hos oss.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
30 piller 20mg 896.8 kr 730 kr 24.33 kr add
60 piller 20mg 1624 kr 1312 kr 21.87 kr add
90 piller 20mg 2352.4 kr 1894 kr 21.04 kr add
120 piller 20mg 3073.6 kr 2476 kr 20.63 kr add
180 piller 20mg 4483.6 kr 3604 kr 20.02 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
30 piller 30mg 1102 kr 898 kr 29.93 kr add
60 piller 30mg 2083.6 kr 1684 kr 28.07 kr add
90 piller 30mg 3054.4 kr 2458 kr 27.31 kr add
120 piller 30mg 4020.4 kr 3232 kr 26.93 kr add
180 piller 30mg 5912.8 kr 4744 kr 26.36 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
30 piller 40mg 1420 kr 1150 kr 38.33 kr add
60 piller 40mg 2716 kr 2188 kr 36.47 kr add
90 piller 40mg 4007.2 kr 3220 kr 35.78 kr add
120 piller 40mg 5290 kr 4246 kr 35.38 kr add
180 piller 40mg 7818.4 kr 6268 kr 34.82 kr add

Cymbalta är ett antidepressivt läkemedel. Det används för att behandla depression. Det kan också användas för att behandla smärta som orsakas av diabetes eller fibromyalgi.

Bruksanvisning

Cymbalta kommer i tablettform och tas med ett glas vatten, med eller utan mat. Ta tabletten hel (fördela eller krossa den inte). Ta Cymbalta vid fasta tidpunkter och ta det inte oftare än vad som angivits. Om en behandling av Cymbalta pågått en längre tid avsluta den inte plötsligt, eftersom negativa symptomer kan uppstå vid ett abrupt avslut. Minska dosen gradvis, fråga din läkare eller sjukvårdspersonal hur du gör detta.  

Förvaring

Förvara läkemedlet i en sluten behållare i rumstemperatur, åtskilt från värme, fukt och solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Eventuella biverkningar

Biverkningar som du bör rapportera till din läkare eller sjukvårdspersonal omedelbart är hudutslag, klåda, nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar eller tunga, förändringar i blodtrycket, förvirring, yrsel, snabba eller oregelbundna hjärtslag, feber, hallucinationer, krampanfall, diarré, kräkningar, självmordstankar eller andra humörsvängningar, ovanliga blödningar eller blåmärken. Biverkningar som vanligen inte kräver läkarvård (kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om de fortsätter eller är besvärande): förändring i aptit, förändring i sexualdrift, huvudvärk, ökad svettning eller illamående.

Försiktighetsåtgärder

Fortsätt med behandlingen, även om du inte känner dig bättre. Det kan ta upp till fyra veckor innan du känner av läkemedlets fulla effekt. Kör inte bil och använd inga tunga maskiner som kräver fokusering förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Alkohol kan störa effekten av detta läkemedel, därför bör du undvika alkoholhaltiga drycker. Behandla inte dig själv för hosta, förkylning eller allergier utan att fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om råd eftersom att vissa ingredienser kan öka eventuella biverkningar. Detta läkemedel kan orsaka en ökning av blodtrycket.

Överdosering

Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel sök läkarvård omedelbart.

Missad dos

Om du missar en dos, ta den så snart du kan. Om det nästan är dags för din nästa dos, ta bara att dosen. Ta inte dubbla eller extra doser.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter