monitored
image description

Viagra Super Active+

image of Viagra Super Active+

viagra Super Active+ har den absolut snabbaste absorptionsförmåga av alla impotensmedel. Köp viagra Super Active+ säkert och i diskret förpackning hos oss.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
förpackningar Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 100mg 610 kr 239 kr 23.90 kr add
20 piller 100mg 880 kr 419 kr 20.95 kr add
30 piller 100mg 1070 kr 574 kr 19.13 kr add
60 piller 100mg 1560 kr 1008 kr 16.80 kr add
90 piller 100mg 2650 kr 1309 kr 14.54 kr add
120 piller 100mg 2690 kr 1562 kr 13.02 kr add
180 piller 100mg 3390 kr 2200 kr 12.22 kr add

viagra Super Active+ används för att behandla impotens hos män. viagra Super Active+ representerar den fjärde generationen av fosfodiesterashämmare med den bästa potenta effekten av de kemiska substanser. Detta läkemedel har den snabbaste verkan (redan efter 10 minuter) och den mest intensiva inverkan när den hjälper dig att uppnå och behålla en erektion vid sexuell stimulering. 

Bruksanvisning

viagra Super Active+ kommer i gelatinkapslar. Ta läkemedlet tio minuter innan samlag. Det bör inte tas mer än en gång per dygn.

Förvaring

Förvara i rumstemperatur (25° C), vid kortare tillfällen tillåts 15°- 30° C. Håll borta från ljus och fukt. Förvara denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte viagra Super Active + om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. viagra  Super Active + i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med viagra Super Active +. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom det senaste året), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. viagra Super Active + ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar mediciner som innehåller alfa-blockerare. Om du är osäker på om någon medicin innehåller alfa-blockerare, fråga din läkare eller apotekspersonal. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom, ovanligt högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan viagra Super Active+ orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt näsa eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta en läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbart läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

OBS

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Viagra Super Active+ är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper Viagra Super Active+.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

 

image description

Relaterade Produkter