monitored
image description

Generisk Viagra

image of Generisk Viagra

Generisk viagra - innehåller ämnet Sildenafil som är ett FDA godkänt läkemedel. Effektivt och snabbt till ett billigt pris

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 50mg 460 kr 265 kr 26.50 kr add
20 piller 50mg 640 kr 330 kr 16.50 kr add
30 piller 50mg 1025 kr 411 kr 13.70 kr add
60 piller 50mg 1240 kr 664 kr 11.07 kr add
90 piller 50mg 2000 kr 896 kr 9.96 kr add
180 piller 50mg 3040 kr 1455 kr 8.08 kr add
360 piller 50mg 4400 kr 2199 kr 6.11 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
10 piller 100mg 580 kr 270 kr 27 kr add
20 piller 100mg 889 kr 389 kr 19.45 kr add
30 piller 100mg 1060 kr 539 kr 17.97 kr add
60 piller 100mg 1960 kr 956 kr 15.93 kr add
90 piller 100mg 2650 kr 1149 kr 12.77 kr add
180 piller 100mg 3170 kr 1521 kr 8.45 kr add
360 piller 100mg 5960 kr 2491 kr 6.92 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
20 piller 150mg 1060 kr 564 kr 28.20 kr add
30 piller 150mg 1460 kr 797 kr 26.57 kr add
60 piller 150mg 2560 kr 1382 kr 23.03 kr add
90 piller 150mg 3520 kr 1807 kr 20.08 kr add
180 piller 150mg 6170 kr 2730 kr 15.17 kr add
360 piller 150mg 9970 kr 3940 kr 10.94 kr add

Generisk viagra innehåller Viagra som är ett aktivt ämne för att behandla impotens, samma aktiva substans som Viagra. Ett  potensmedel som fungerar vid sexuell stimulering.  Generisk viagra är ett populärt alternativ för att behandla impotensproblem, det ökar blodflödet i penisen vilket gör att du kan uppnå och behålla en erektion.

Bruksanvisning

Generisk viagra kommer i tablettform och tas mellan en halvtimme till fyra timmar innan sexuell aktivitet. I de flesta fallen är en 50 mg tablett rekommenderad. Baserat på effektivitet och tolerans kan dosen ökas till maximalt 100 mg eller minskas till 25 mg. Använd Viagra max en gång per dygn.

Förvaring

Förvara i rumstemperatur, 25 ° C. Håll borta från ljus och fukt. Förvara denna och alla mediciner utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte generisk viagra om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. viagra i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. viagra ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar mediciner som innehåller alfa-blockerare. Om du är osäker på om någon medicin innehåller alfa-blockerare, fråga din läkare eller apotekspersonal. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom, ovanligt högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, inklusive huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav Viagra då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktjuice medan du behandlas med Viagra.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap som du får / fått av din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas som att användningen av Viagra är säker eller effektiv för dig. Rådgör med din läkare innan du köper Viagra

 

 

image description

Relaterade Produkter