monitored
image description

Viagra Professional

image of Viagra Professional

De nyformulerade potensmedlet viagra Professional är ett generiskt läkemedel som fungerar snabbare och bättre än originalet. Diskreta leveranser!

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 100mg 713.2 kr 392 kr 39.20 kr add
20 piller 100mg 1202.8 kr 657 kr 32.85 kr add
30 piller 100mg 1599 kr 887 kr 29.57 kr add
60 piller 100mg 2872 kr 1559 kr 25.98 kr add
90 piller 100mg 3942.4 kr 2155 kr 23.94 kr add
120 piller 100mg 4650.4 kr 2584 kr 21.53 kr add
180 piller 100mg 6220 kr 3647 kr 20.26 kr add
270 piller 100mg 7992.4 kr 4241 kr 15.71 kr add
360 piller 100mg 9269.2 kr 4926 kr 13.68 kr add

viagra Professional är en ny generation av Viagra som har extra styrka och kraftfullt aktiverar det naturliga blodflödet till penis. Noggrant formulerad och kliniskt testad behandlar detta läkemedel erektil dysfunktion. Viagra Proffesional ger dig självförtroende, ett starkt stånd och ökar sexuell upphetsning.

Bruksanvisning

Ta viagra Professional 15 till 20 minuter innan ditt planerade samlag. Om du tar läkemedlet med en fetrik måltid kan det ta lite längre tid tills att du märker av effekten. Läkemedlet förbättrar din sexuella fokus och du blir mer uthållig, din partner kommer att älska det!

Förvaring

Förvara i rumstemperatur, borta från solljus, värme och fukt. Förvara detta läkemedel och alla mediciner utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte Viagra Professional om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Viagra Professional i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Viagra Professional. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Viagra Professional ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav Viagra Professional då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Undvik hastiga rörelser för att minimera yrsel. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice medan du behandlas med detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Viagra Professional orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk, hudutslag eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Viagra Professional är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper Viagra Professional.

image description

Relaterade Produkter