monitored
image description

Generisk Cialis

image of Generisk Cialis

Generisk Cialis innehåller Tadalafil som är godkänd av FDA. Cialis är effektivt, säkert och dessutom billigt. Verkar mellan ca 30 minuter upp till 36 timmar vid sexuell stimulering. Välj mellan 5,10,20,mg. Läs mer nedan.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 5mg 420 kr 350 kr 35 kr add
20 piller 5mg 700 kr 570 kr 28.50 kr add
30 piller 5mg 900 kr 730 kr 24.33 kr add
60 piller 5mg 1540 kr 1220 kr 20.33 kr add
90 piller 5mg 1970 kr 1560 kr 17.33 kr add
180 piller 5mg 3320 kr 2610 kr 14.50 kr add
360 piller 5mg 5720 kr 4300 kr 11.94 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
10 piller 10mg 450 kr 270 kr 27 kr add
20 piller 10mg 740 kr 365 kr 18.25 kr add
30 piller 10mg 980 kr 524 kr 17.47 kr add
60 piller 10mg 1690 kr 859 kr 14.32 kr add
90 piller 10mg 2260 kr 1209 kr 13.43 kr add
180 piller 10mg 3950 kr 1993 kr 11.07 kr add
360 piller 10mg 6220 kr 3200 kr 8.89 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
10 piller 20mg 523.6 kr 249 kr 24.90 kr add
20 piller 20mg 887.2 kr 449 kr 22.45 kr add
30 piller 20mg 1153.6 kr 639 kr 21.30 kr add
60 piller 20mg 1940.8 kr 1069 kr 17.82 kr add
90 piller 20mg 2527.6 kr 1359 kr 15.10 kr add
180 piller 20mg 4051.6 kr 2019 kr 11.22 kr add
360 piller 20mg 6739.6 kr 3420 kr 9.50 kr add

Det som gör Cialis så speciellt är dess förmåga att verka i 36 timmar, därför kallas det också "helgpillret". Generisk Cialis, precis som originalet, innehåller det aktiva ämnet Tadalafil, som är en fosfodiesteras typ-5 hämmare. Detta ämne arbetar på svällkropparna runt penisen så att blodflödet ökar, vilket leder till en erektion. Tabletten är kliniskt bevisat att både arbeta snabbt (så lite som 30 minuter för vissa män) och arbeta i upp till 36 timmar. Generisk Cialis fungerar i kombination med sexuell stimulering. Du kommer alltså inte ha stånd i 36 timmar, men det ger dig möjligheten att kunna ha sexuell aktivitet (så mycket du vill) inom tidsramen.


Vilken dos ska jag välja?
 
Den normala dosen av Generisk Cialis är 10mg och det rekommenderas om du inte provat potensmedlet tidigare. Fördelen med 10mg är att chansen för eventuella biverkningar minskar samtidigt som medlet behandlar erektionsproblemet hos de flesta män. Denna dos kan ökas eller minskas vid behov till 20mg vilket behandlar både måttliga och svåra fall av impotens.
För patienter med lever eller njurproblem ska dosen inte överstiga 10 mg.


Vid mycket svåra fall av impotens kan 40mg eller 60mg brukas. För dig som är vid god hälsa och inte ha några biverkningar från tidigare användning av Generisk Cialis. Bör användas med försiktighet så att inte överdosering sker.  

5mg Generisk Cialis för dagligt bruk tas en gång per dygn och ger då en fungerande impotensbehandling.

Bruksanvisning

Generisk Cialis är i tablettform och bör sväljas ungefär 30 minuter före sexuell aktivitet.

Förvaring

Förvara Cialis i en väl tillsluten behållare och oåtkomligt för barn. Förvara Cialis i rumstemperatur, avskilt från fukt och solljus (ej i badrummet).

Innan du använder

Ta inte generisk Cialis om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Cialis i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med generisk Cialis. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Cialis ska inte användas av kvinnor eller barn.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, inklusive huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med en läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig generisk Cialis då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Undvik hastiga rörelser för att minimera yrsel. Ät inte grapefrukt eller grapefruktjuice medan du behandlas med Cialis.

Eventuella biverkningar

Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk, hudutslag eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbart läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdosering av Cialis misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

OBS

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Cialis är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper generisk Cialis.

image description

Relaterade Produkter