monitored
image description

Generisk Lasix

image of Generisk Lasix
Lasix behandlar högt blodtryck eller vätskesamling (svullnad) som är förknippad med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom. Köp generisk Lasix säkert och i diskret förpackning hos oss.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
120 piller 100mg 1183.6 kr 964 kr 8.03 kr add
240 piller 100mg 2038 kr 1648 kr 6.87 kr add
360 piller 100mg 2600.8 kr 2098 kr 5.83 kr add

Lasix behandlar högt blodtryck eller vätskesamling (svullnad) som är förknippad med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom. Detta läkemedel är ett loop-diuretikum som gör så att njurarna rensar bort större mängder av elektrolyter (särskilt natrium-och kaliumsalter) och överflöd av vatten (diuretisk effekt). Loop-diuretikamedel är användbart för behandling av många tillstånd där salt- och vätskeretention är ett problem.

Bruksanvisning

Ta Lasix på tom mage eller med mat. Om du tar kolestyramin, kolestipol eller sukralfat, fråga din läkare eller apotekspersonalen hur man tar dem med Lasix. Lasix kan öka mängden urin eller få dig att urinera oftare. För att detta inte ska störa din sömn rekommenderas det att du inte tar läkemedlet på kvällen efter klockan 18. Använd Lasix enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på läkemedlet för exakta doseringsanvisningar.

Förvaring

Förvara Lasix i rumstemperatur, ca 25 ° C. Kortare förvaring mellan 15° och 30° C är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Håll Lasix oåtkomligt för barn och avskilt från husdjur.

Eventuella biverkningar

Alla mediciner kan orsaka biverkningar, men de flesta personer har inga eller väldigt vaga biverkningar. Kontrollera med din läkare om några av dessa biverkningarna kvarstår eller blir besvärande: yrsel eller känslighet för solljus. Uppsök en läkare omedelbart om några av dessa allvarliga biverkningar skulle inträffa: allergiska reaktioner (hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullen mun, ansikte, läppar eller tunga), förvirring, mörkt urin, dåsighet, muntorrhet, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, feber, frossa, halsont, nedsatt hörsel, muskelsmärta / kramp / svaghet, rastlöshet, ringningar i öronen, ihållande illamående, kräkningar, andfåddhet, magont, ovanliga blödning eller blåmärken, förändring av syn eller gulnyans av hud eller ögon.

Försiktighetsåtgärder

Personer som är allergiska mot sulfa kan också vara allergiska mot Furosemid vilket liknar den kemiska strukturen av denna medicin. Furosemid bör undvikas om personen lider av njursvikt. Furosemid kan orsaka sänkning av kalium-, natrium- och magnesiumnivåer. Låga kalium och magnesium nivåer kan leda till hjärtrytmier, särskilt hos patienter som redan använder digoxin (Lanoxin). Furosemid kan öka den toxiska effekten av aminoglykosider på örat, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Furosemid minskar njurarnas utsöndringen av litium och kan leda till litiumtoxicitet. Furosemid kan försämra njurfunktionen när det administreras tillsammans med acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Regelbundna blodprover bör utföras för att kontrollera njurfunktion och elektrolyter under behandling med Furosemid.

Överdosering

Sök akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel. Symptom på överdos kan inkludera ringningar i öronen, aptitlöshet, svaghet, yrsel, förvirring, yrsel eller svimning.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

 

image description

Relaterade Produkter