monitored
image description

Generisk Prilosec

image of Generisk Prilosec
Generisk Prilosec hjälper till att blockera produktionen av syra i magen. Om du använder dig utav generisk Prilosec dagligen kommer du att kunna behandla magsår och permanent halsbränna.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
60 piller 20mg 1183.6 kr 964 kr 16.07 kr add
90 piller 20mg 1633.6 kr 1324 kr 14.71 kr add
180 piller 20mg 2758 kr 2206 kr 12.26 kr add
360 piller 20mg 4850.8 kr 3898 kr 10.83 kr add

Detta läkemedel är en protonpumpshämmare (PPI) som används för att behandla magsår, halsbränna, gastroesofageal reflux eller Zollinger-Ellisons syndrom. Det fungerar genom att blockera syrproduktionen i magen. Detta läkemedel kan användas i kombination med antibiotika (tex. amoxicillin eller klaritromycin) för att behandla vissa typer av sår.

Bruksanvisning

Svälj tabletten hel, tugga, krossa eller öppna inte kapseln. Drick gärna ett glass vatten i samband med tablettem och efter du tagit tabletten. Ta tabletten innan en måltid, såvida din doktor inte rekommenderat något annat. Ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag för att du enklare ska komma ihåg att ta de regelbundet. Använd medicinen regelbundet för bästa resultat. Instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av en läkare. Om du använder detta läkemedel under en längre tid, beställ påfyllning av medicinen innan den tar slut.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från fukt, värme och ljus. Förvaras inte i badrummet. Förvaras utom räckhåll för barn.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Försiktighetsåtgärder

Använd läkemedlet ensam, tillsammans med alkohol eller andra mediciner kan de minska din förmåga att köra bil eller utföra andra potentiellt farliga uppgifter. Innan du börjar med något nytt läkemedel, både receptbelagda och recepfria, kolla med din läkare eller apotekspersonal. Om du planerar att bli gravid, diskutera med din läkare om fördelar och risker med att använda detta läkemedel under graviditeten. Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Amning samtidigt som du använder detta läkemedel rekommenderas inte.

Eventuella biverkningar

Biverkningar, som kan försvinna under behandling, inkluderar huvudvärk, förstoppning, hosta, yrsel eller utslag. Om de fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. En allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbart hjälp om de skulle inträffa. Symptomer på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Överdosering

Om en överdos misstänks, kontakta en giftinformation eller akutmottagning omedelbart. Symptomer på en överdos kan inkludera förvirring, ovanliga svettningar, dimsyn eller ovanligt snabb hjärtrytm.

Ytterligare upplysningar

Om du tar detta läkemedel för magsår eller reflux, bör dina symptom förbättras inom 4 till 8 veckor. Om dina symptom inte förbättras eller om de blir värre, kontakta din läkare. Dela inte detta läkemedel med andra. Detta läkemedel kan tas tillsammans med Antacida om din läkare gett dig Antacida. Potenta syrahämmande läkemedel såsom omeprazol kan minska effekten av sukralfat, liksom andra läkemedel som antifungals ketokonazol och itrakonazol. Om du blivit uppmanad att ta några av dessa mediciner medan du tar omeprazol, rådfråga din läkare eller apotekspersonal angående rätt tidpunkt för varje dos. Till exempel, om du uppmanas att ta sukralfat utöver omeprazol, är det bäst att ta omeprazol minst 30 minuter innan din sukralfat. Ytterligare kontroll av din dos eller tillstånd kan behövas om du tar ampicillin, cilostazol, ciklosporin, diazepam, digoxin, disulfiram, järntillskott, itrakonazol, ketokonazol, moklobemid, fenytoin, sukralfat, vorconizole eller warfarin. Påbörja eller eller avsluta inte något läkemedel utan en läkares eller apotekspersonals godkännande. Informera din läkare om andra medicinska tillstånd du eventuellt har, inklusive leverproblem, andra magproblem (tex tumörer), allergier, om du är gravid eller ammar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller funderingar kring användningen av detta läkemedel.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter