monitored
image description

Generisk Zocor

image of Generisk Zocor
Zocor minskar risken för hjärtinfarkt, stroke och kärlsjukdomar. Köp generisk Zocor säkert och i diskret förpackning hos oss.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
80 piller 10mg 1307.2 kr 1060 kr 13.25 kr add
160 piller 10mg 2431.6 kr 1960 kr 12.25 kr add
240 piller 10mg 3556 kr 2860 kr 11.92 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
80 piller 20mg 1531.6 kr 1240 kr 15.50 kr add
160 piller 20mg 2770 kr 2230 kr 13.94 kr add
240 piller 20mg 3894.4 kr 3130 kr 13.04 kr add

Zocor (Simvastatin) är en HMG-CoA reduktshämmare som används för att sänka det onda kolesterolet (LDL) och triglycerider i blodet eller att höja det goda kolesterolnivåerna (HDL) hos vuxna. Detta läkemedel används i kombination med en fetsnål kost och ett lågt kolesterolintag. Zocor verkar genom att blockera ett enzym som är nödvändigt för kroppen att göra kolesterol. Genom att hålla ditt kolesterolvärde under kontroll minskar du risken för hjärtproblem och stroke.

Bruksanvisning

Detta läkemedel kan tas med eller utan mat. Om du tar en dos om dagen, ta den på kvällen eller vid sänggående enligt anvisningar från din läkare. Din dosering är baserad på ditt medicinska tillstånd och de andra mediciner som du tar. Överskrid inte den rekommenderade dosen av detta läkemedel. För bästa resultat ta medicinen regelbundet, vid samma tidpunkt(er) varje dag. Följ instruktionerna du fått av din läkare kring hur du använder detta läkemedel. Drick eller ät inte grapefrukt samtidigt som du använder Zocor.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från värme och ljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Simvastatin kan användas på ungdomar, mellan 10 till 17 år, som har en genetiska kolesterolproblem. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande. Informera din läkare om andra medicinska tillstånd du eventuellt har, inklusive njurproblem, muskelbesvär, alkoholberoende, allergier (särskilt till andra "statiner"), om du är gravid eller ammar. Vissa medicinska tillstånd, inklusive lågt blodtryck, svåra infektioner, okontrollerade kramper, allvarlig metabolisk-, endokrin, eller problem med elektrolytrubbningar kan öka risken för biverkningar som kan leda till njurproblem. Kontakta din läkare om du utvecklar några av dessa tillstånd. Användning av detta läkemedel rekommenderas inte om du har en leversjukdom eller onormala levervärden. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller funderingar kring hur du tar detta läkemedel. Detta läkemedel är inte något botemedel mot högt kolesterol men de kan bidra till att kontollera den.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller om du är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Följ kostplanen du fått från din läkare. Det kan ta flera veckor innan medicinen börjar att verka. Sluta inte att ta läkemedlet utan att först kontrollera med din läkare. Medicinska tester såsom kolesterolhalter, leverfunktionstester eller muskeltester bör ske i början av behandlingen och när du tar detta läkemedel för att övervaka dina framsteg eller kontrollera eventuella biverkningar. Om du besöker tandläkare, läkare eller om du har en operation tala om för dina läkare att du använder dig utav Zocor. Detta läkemedel kan öka risken för leverproblem. Alkohol kan också öka denna risk. Innan du dricker alkohol, tala med din läkare om säker användning av detta läkemedel i kombination med alkohol. Detta läkemedel kan skada dina muskler, speciellt när det tas vid högre doser eller när det tas i samband med vissa andra läkemedel. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever muskelsmärta eller muskelsvaghet, speciellt i samband med feber. Använd inte detta läkemedel om du är gravid. Om du misstänker att du kan vara gravid, kontakta din läkare omedelbart. Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Amma inte medan du tar detta läkemedel. Dela inte detta läkemedel med andra.

Eventuella biverkningar

Biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel inkluderar förstoppning, diarré eller magbesvär. Om de fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever muskelvärk, smärta, ömhet eller svaghet, speciellt om den är associerad med ovanlig trötthet och feber, gulnyans av hud eller ögon, mörkt urin, magont, pågående illamående eller kräkningar, dimsyn eller ovanliga blödningar eller blåmärken. En allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbart läkarvård om det skulle inträffa. Symptomer på en allergisk reaktion kan vara hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Överdosering

Om en överdos misstänks, kontakta en giftinformation eller akutmottagning omedelbart.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Läkemedelsinteraktioner

Ta inte detta läkemedel om du också tar fibrater som gemfibrozil eller fenofibrat, HIV-proteashämmare såsom ritonavir, lopinavir, nelfinavir, itrakonazol, ketokonazol, makrolidantibiotika såsom erytromycin, klaritromycin, eller troleandomycin, nefazodon eller hög dos av niacin (ett gram eller mer per dag). Ytterligare kontroll av din dosering eller tillstånd kan behövas om du tar amiodaron "blodförtunnande medel". Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel som du tar.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

 

image description

Relaterade Produkter