monitored
image description

Generisk Zyrtec

image of Generisk Zyrtec
Generisk Zyrtec används för att förebygga eller behandla symptomer som täppt eller rinnande näsa, nysningar, klåda i näsa och svalg samt kliande eller vattniga ögon. Zyrtec används också för att förhindra eller behandla kronisk nässelfeber.
OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
förpackningar Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
90 piller 5mg 1183.6 kr 964 kr 10.71 kr add
120 piller 5mg 1296.4 kr 1054 kr 8.78 kr add
180 piller 5mg 1588 kr 1288 kr 7.16 kr add
360 piller 5mg 2376.4 kr 1918 kr 5.33 kr add
------------- ------------ ------------ --------------- --------------- -----------------
90 piller 10mg 1475.2 kr 1198 kr 13.31 kr add
120 Pills 10mg 1745.2 kr 1414 kr 11.78 kr add
180 piller 10mg 2263.6 kr 1828 kr 10.16 kr add
360 piller 10mg 3883.6 kr 3124 kr 8.68 kr add

Zyrtec används för att förebygga eller behandla symptomer som täppt eller rinnande näsa, nysningar, klåda i näsa och svalg samt kliande eller vattniga ögon. Zyrtec används också för att förhindra eller behandla kronisk nässelfeber.

 

Bruksanvisning

Ta Zyrtec enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på läkemedlet för exakta doseringsanvisningar. Ta Zyrtec på fastande mage eller med mat.

Förvaring

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur i en stängd behållare, borta från värme och ljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Eventuella biverkningar

Biverkningar, som kan försvinna under behandling, inkluderar dåsighet, trötthet eller muntorrhet. Hos barn kan magsmärtor eller kräkningar förekomma. Om de fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever gulnyans av ögon eller hud, mörkt urin eller ihållande trötthet. En allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbart läkarvård om det skulle inträffa. Symptomer på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, yrsel eller andningssvårigheter. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Detta läkemedel kan orsaka dåsighet. Kör inte bil eller använd inga farliga maskiner tills du vet hur du reagerar på detta läkemedel. Använd detta läkemedel ensam, tillsammans med andra läkemedel, eller med alkohol kan de minska din förmåga att köra bil eller utföra andra potentiellt farliga uppgifter. Öka inte dosen utan att kontrollera med din läkare. Innan du påbörjar något nytt läkemedel, rådfråga din läkare eller apotekspersonal om säker användning. Äldre personer kan vara mer känsliga för effekterna från detta läkemedel. Om du planerar på att bli gravid under behandlingen, diskutera med din läkare om fördelar och risker med att använda detta läkemedel under graviditet. Detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk, amma inte medan du tar detta läkemedel.

Överdosering

Om en överdos misstänks, kontakta Giftinformationscentralen eller akutmottagning omedelbart. Symptomer på överdosering kan inkludera svår dåsighet. Hos barn kan symptomer även vara rastlöshet och irritabilitet.

Missad dos

Om du missar en dos och kommer på det samma dag, ta då dosen så fort du kommer på de. Om du inte kommer ihåg förrän nästa dag, hoppa då över den missade dosen och fortsätt sedan som vanligt. Ta aldrig två doser samtidigt.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

image description

Relaterade Produkter