monitored
image description

Impotens paket - Cialis GO HARD

image of Impotens paket - Cialis GO HARD

Impotens paket GO HARD, innehåller det bästa av det bästa! Cialis Professional, Cialis Super Active+ samt Cialis Soft Tabs. Nu kan du uppnå full erektion till specialpris.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
18 piller 20mg 1110 kr 655 kr 36.39 kr add
30 piller 20mg 1840 kr 1169 kr 38.97 kr add
48 piller 20mg 2450 kr 1695 kr 35.31 kr add
60 piller 20mg 2650 kr 1993 kr 33.22 kr add

Paketet innehåller (lika många piller från varje produkt):

Cialis Professional - 20mg
Cialis Super Active+ - 20mg
Cialis Soft Tabs - 20mg

Cialis innehåller det aktiva ämnet Tadalafil, som är en fosfodiesteras typ-5 hämmare. Detta ämne arbetar på svällkropparna runt penisen så att blodflödet ökar vid sexuell stimulering, vilket leder till  erektion. Från skillnad till andra potensmedel har mat och dryck ingen betydelse på absorptionsförmåga när du använder Cialis.

Cialis Professional - Ett nytt och förbättrat läkemedel som ger dig fler orgasmer och ökad penisstorlek. Verkar ännu längre än riktigt Cialis, nämligen i upp till 48 timmar.
Cialis Super Active+ Ett impotens läkemedel som verkar mycket snabbt och kan hålla i sig i upp till 50 timmar! Med en super-aktiv formula ökar den din sexuella upplevelse.
Cialis Soft Tabs - Ett effektivt potensmedel som intas som sugtablett. Snabb och effektiv verkan i upp till 36 timmar. 

 

Bruksanvisning - Cialis Professional

Cialis Professional intages 20 till 30 minuter före samlaget.

Bruksanvisning - Cialis Super Active+

Cialis Super Active intages 5 till 10 minuter före samlaget.

Bruksanvisning - Cialis Soft Tab

Cialis Soft Tab intages ungefär 20 minuter innan sexuell aktivitet.

 

Förvaring

Läkemedlen bör förvaras i rumstemperatur, åtskilt från överskottsvärme, fukt och ljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte dessa läkemedel om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Dessa impotens läkemedel i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med dessa läkemedel. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Dessa ovanstånede impotens läkemedel ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte dessa läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i dessa produkter. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlen. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav impotens läkemedel då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice, detta kan minska effekten.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan impotens läkemedel ge biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta en läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att verka. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av dessa impotens läkemedel är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper produkterna.

 

 

image description

Relaterade Produkter