monitored
image description

Impotens paket - PRO med Levitra

image of Impotens paket - PRO med Levitra

Impotens paket Pro med Levitra. Tre suveräna impotensmedel i ett kombinationspaket! Allt du behöver för att behandla din impotens.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
18 piller 20mg 1110 kr 730 kr 40.56 kr add
30 piller 20mg 1760 kr 1126 kr 37.53 kr add
48 piller 20mg 2320 kr 1690 kr 35.21 kr add
60 piller 20mg 2850 kr 1896 kr 31.60 kr add

Kombinationspaket  innehåller (lika många piller från varje produkt):

Generisk Viagra Professional - 100mg
Generisk Cialis Professional - 100mg
Generisk Levitra - 20mg

Behandla din impotens på ett professionellt sätt med dessa läkemedel, noggrant formulerade och kliniskt testade behandlar dessa läkemedel erektil dysfunktion.

Viagra Professional ger extra styrka och aktiverar det naturliga blodflödet till penis på ett kraftfullt sätt. Viagra Proffesional ger dig självförtroende, ett starkt stånd och ökar sexuell upphetsning.

Cialis Professional är ett nyformulerat och förbättrat läkemedel som ger dig fler orgasmer och ökad penisstorlek. Cialis Professional verkar ännu längre än riktigt Cialis, nämligen i upp till 48 timmar. Detta läkemedel kommer att ge dig extra självförtroende i sängen. Matintag har ingen påverkan på läkemedlets effekt, tillskillnad från Viagra.

Generisk Levitra innehåller Vardenafil och är effektiv och snabbverkande. Mat och dryck påverkar inte kroppens förmåga att absorbera medicinen, vilket gör Levitra populärt.

Bruksanvisning - Viagra Professional

Ta Viagra Professional 15 till 20 minuter innan ditt planerade samlag. Om du tar läkemedlet med en fetrik måltid kan det ta lite längre tid tills att du märker av effekten. Läkemedlet förbättrar din sexuella fokus och du blir mer uthållig, din partner kommer att älska det!

Bruksanvisning - Cialis Professional

Ta ett piller av Cialis Professional 20 till 30 minuter före det planerade samlaget. Läkemedlet är verksamt upp till 48 timmar.

Bruksanvisning - Generisk Levitra

Generisk Levitra är snabbverkande och kan tas 15 minuter innan ditt planerade samlag. Kan tas med eller utan mat. Äldre personer (65 år och över) bör ta en startdos på 5 mg. Det är också rekommenderat för personer med nedsatt leverfunktion att endast använda 5 mg åt gången.

Förvaring

Läkemedlen bör förvaras i rumstemperatur, åtskilt från hög värme, fukt och ljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte dessa läkemedel om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Dessa impotens läkemedel i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Cialis Professional. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Dessa ovanstånede impotens läkemedel ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte dessa läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i dessa produkter. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlen. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav impotens läkemedel då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice, detta kan minska effekten.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan impotens läkemedel ge biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta en läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att verka. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av dessa impotens läkemedel är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper produkterna.

 

 

image description

Relaterade Produkter