monitored
image description

Kamagra

image of Kamagra

Kamagra är känd för att öka sexlusten och uthålligheten och är en generisk version av Sildenafil. Potensmedlet innehåller Sildenafil som är de första FDA godkända ämnet för behandling av impotens.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
20 piller 100mg 790 kr 670 kr 33.50 kr add
40 piller 100mg 1410 kr 1180 kr 29.50 kr add
60 piller 100mg 1780 kr 1610 kr 26.83 kr add
90 piller 100mg 2431.6 kr 2080 kr 23.11 kr add
180 piller 100mg 4480 kr 3920 kr 21.78 kr add
360 piller 100mg 7910 kr 7210 kr 20.03 kr add

Kamagra behandlar erektil dysfunktion och impotens hos män. Kamagra innehåller Viagra Citrate vilket också känt för att:

• Öka sexlusten
• Boosta din sexuella förmåga
• En hårdare och fylligare erektion
• Öka din uthållighet
• Ge dig snabbare laddningar

Potensmedlet Kamagra säljes i valfri förpackning med 100 mg tabletter.
 

Bruksanvisning

Detta läkemedel är i tablettform och tas ungefär 45 min före sexuell aktivitet. Ta Kamagra som anvisad, vanligtvis en halv tablett (50 mg) per gång, max en tablett per dygn. Viagra fungerar tillsammans med lust och sexuell stimulering för att en erektion ska uppstå.

Förvaring

Förvara i rumstemperatur, 25° C, avskilt från sollljus och fukt. Förvara detta läkemedel och alla mediciner utom räckhåll för barn.

Innan du använder

Använd inte Kamagra om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Kamagra i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du är osäker på om en viss medicin du använder är ett nitrat, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Kamagra. Personer med följande förhållanden ska inte använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), högt blodtryck, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Kamagra ska inte användas av kvinnor eller barn.

Använd inte detta läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om andra eventuella medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, ärrbildning eller historik av smärtsam och långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Försiktighetsåtgärder

Ta inte detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot det innan eller är allergisk mot någon ingrediens i denna produkt. Detta läkemedel kan orsaka yrsel eller synförändringar. Kör inte bil, använd inte maskiner eller något annat som kan vara farligt tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. Alkohol kan öka risken för biverkningar, såsom huvudvärk eller yrsel. Överskrid inte den rekommenderade dosen utan att kontrollera med din läkare. Äldre personer bör vara extra försiktiga när de använder sig utav Kamagra då de kan vara mer känsliga mot biverkningarna. Ät inte grapefrukt eller grapefruktsjuice medan du behandlas med detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kamagra orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk, hudutslag eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbar läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om överdos misstänks, kontakta akutmottagning eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

OBS

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Kamagra är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper Kamagra.

 

 

 

image description

Relaterade Produkter