monitored
image description

Levitra ®

image of Levitra ®

Levitra ® är den snabbast verkande impotensmedicinen på marknaden som innehåller Vardenafil. Potensmedlet ger dig snabbt resultat till lågt pris. Kan tas med måltid och är ett skonsamt impotensmedel.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
8 piller 20mg 970 kr 590 kr 73.75 kr add
12 piller 20mg 1302 kr 739 kr 61.58 kr add
16 piller 20mg 1640 kr 950 kr 59.38 kr add
24 piller 20mg 2335 kr 1359 kr 56.63 kr add
30 piller 20mg 2470 kr 1610 kr 53.67 kr add
36 piller 20mg 3190 kr 1879 kr 52.19 kr add
48 piller 20mg 3400 kr 2345 kr 48.85 kr add
60 piller 20mg 4100 kr 2270 kr 37.83 kr add
92 piller 20mg 6700 kr 3390 kr 36.85 kr add

Levitra ® behandlar sexuella funktionsproblem såsom impotens och erektil dysfunktion. I kombination med sexuell stimulering hjälper Levitra ® dig att uppnå och bibehålla en erektion. Levitra ® verkar snabbare än andra potensmedel och kan användas av män som lider av diabetes, höga kolesterol- och blodvärden. Levitra ® är det mest skonsamma läkemedel mot impotens med minst biverkningar.

Bruksanvisning

Levitra ® kommer i tablettform och bör sväljas mellan 15 till 30 minuter före sexuell aktivitet.  Ta inte läkemedlet oftare än en gång per dygn. Levitra ® kan tas på fastande mage eller med mat. Om det tas i samband med en fetrik måltid kan det minska medicinmängden som kroppen absorberar. Detta läkemedel levereras med en bipacksedel, läs den noga. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för ytterligare information.

Förvaring

Förvara Levitra ® i rumstemperatur, ca 25° C i en tättslutande behållare, borta från värme och ljus. Kortare förvaring mellan 15° och 30° C är tillåten. Förvara medicinen utom syn- och räckhåll för barn.

Innan du använder

Ta inte Levitra ® om du också använder nitroglycerin eller andra nitrater. Levitra ® i kombination med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall vilket resulterar i allvarliga hälsoproblem. Om du tar andra läkemedel mot impotens ska du inte kombinera dem med Levitra ®. Personer med följande förhållanden ska inta använda sig utav detta läkemedel: angina, bröstsmärtor, nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke, lågt blodtryck, allvarliga leverproblem, aktiva magsår eller om du har blivit tillsagd av din läkare att inte ha sexuell aktivitet på grund av vissa hälsoproblem. Levitra ® ska inte användas av kvinnor eller barn. 

Använd inte detta läkemedel om du tar vissa alfa-blockerare mediciner som alfuzosin, doxazosin, prazosin eller terazosin. Informera din läkare om eventuella andra medicinska tillstånd, inklusive penisproblem, historik av smärtsam eller långvarig erektion, hjärtproblem, njurproblem, magsår, blödningar, blodcells problem såsom sicklecellanemi, leukemi, eller myelom, ögonsjukdomar, nätthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, högt- eller lågt blodtryck eller allergier. Påbörja eller avsluta inte någon medicin utan en läkares eller apotekspersonals godkännande, detta inkluderar receptfria läkemedel samt naturläkemedel och kosttillskott. Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV-infektion. Använd latex kondomer mot sexuellt överförbara sjukdomar. 

Försiktighetsåtgärder

Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk, hudutslag eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbart läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Eventuella biverkningar

Eventuella biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är huvudvärk, rodnad, orolig mage eller illamående, halsbränna, täppt eller rinnande näsa, ryggsmärta, muskelvärk, hudutslag eller synförändringar. Dessa biverkningar brukar oftast vara milda och försvinner efter att effekten av läkemedlet slutat verka. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande, kontakta din läkare. I den osannolika händelsen att du får en smärtsam eller långvarig erektion (som varar mer än i 4 timmar), sök omedelbart läkarhjälp då permanenta problem kan uppstå. Sexuell aktivitet kan sätta extra påfrestning på hjärtat, särskilt om du har haft hjärtproblem sedan tidigare. Om du upplever några allvarliga biverkningar som är hjärtrelaterade kontakta en läkare omedelbart.

Överdosering

Om en överdos misstänks, kontakta akutmottagningen eller giftinformationscentralen omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

OBS

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den kunskap din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal ger. Informationen ska inte tolkas som att användningen av Levitra ® är säkert. Rådgör med din läkare innan du köper generisk Levitra ®.

image description

Relaterade Produkter