monitored
image description

Generisk Levitra

image of Generisk Levitra

Generisk Levitra är snabbverkande och påverkas inte av att man äter eller dricker, vilket gör det mycket populärt. Innehåller Vardenafil som är ett effektivt och säkert ämne vid behandling av impotens.

OBS: Bilderna är avsedda som illustration.
Kvantitet Dosering Marknadspris Vårat pris Pris per enhet Lägg i kundvagn
10 piller 20mg 580 kr 299 kr 29.90 kr add
20 piller 20mg 960 kr 499 kr 24.95 kr add
30 piller 20mg 1380 kr 699 kr 23.30 kr add
60 piller 20mg 2520 kr 1239 kr 20.65 kr add
90 piller 20mg 3600 kr 1679 kr 18.66 kr add
180 piller 20mg 6110 kr 2459 kr 13.66 kr add

Generisk Levitra används vid behandling av erektil dysfunktion som innebär att penis inte hårdnar eller expanderar vid sexuell stimulering. Generisk Levitra innehåller Vardenafil och är effektiv inom så lite som 15 minuter. Mat- och dryckintag påverkar inte kroppens förmåga att absorbera medicinen, vilket gör Levitra unikt. 

Bruksanvisning

Använd läkemedlet max en gång per dygn. Levitra kan tas med eller utan mat. Sexuell stimulering krävs för att behandling ska verka. Äldre personer (65 år och över) bör ta en startdos på 5 mg. Det är också rekommenderat för personer med nedsatt leverfunktion att endast använda 5 mg åt gången.

Förvaring

Förvara Levitra i en väl tillsluten behållare och oåtkomligt för barn. Förvara Levitra i rumstemperatur och bort från överskottsvärme och fukt (ej i badrummet).

Försiktighetsåtgärder

Män som har hjärtproblem och som blivit avrådda från sexuell aktivitet ska inte använda Levitra, eller något annat läkemedel som behandlar erektil dysfunktion. Ta inte Levitra om du tar nitrater för att behandla kärlkramp, eller om du använder drogen "poppers" som kan innehålla nitrater. Inte heller bör du använda Levitra om du använder alfablockerare - kombinationen kan göra dig yr och du kan svimma. Använd inte Levitra om din läkare sagt till dig att inte ha sexuell aktivitet på grund av hälsoproblem eller om du är allergisk mot Levitra eller någon av dess ingredienser. Behandling för erektil dysfunktion bör generellt användas med försiktighet av personer med anatomisk deformation av penis eller av personer som har tillstånd som kan predisponera för priapism.

Användning av Levitra i kombination med andra läkemedel som behandlar erektil dysfunktion rekommenderas inte då ingen studie har gjorts på detta och kan därför vara farligt. Innan du använder dig utav Levitra, berätta för din läkare om alla dina hälsoproblem, inklusive hjärtproblem, magsår, låg eller okontrollerat högt blodtryck, om du haft en stroke om någon familjemedlem har något sällsynt hjärtfel som förlängning av QT -intervallet, lever-eller njurproblem, retinitis pigmentosa, blödningssjukdom eller problem med blodceller. Innan du tar Levitra berätta för din läkare om alla de läkemedel du tar inklusive receptfria läkemedel, vitaminer och naturmedel.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna med Levitra är huvudvärk, rodnad, täppt eller rinnande näsa, matsmältningsbesvär, magbesvär eller yrsel. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis efter några timmar. Kontakta din läkare om du får en biverkan som stör dig eller en är långvarig. Mindre vanliga biverkningar inkluderar erektioner som inte försvinner och synförändringar. I händelse av att en erektion varar längre än 4 timmar, sök omedelbart medicinsk hjälp. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Överdosering

Om överdosering av Levitra misstänks, kontakta giftinformationscentralen eller akutmottagning omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den information du får eller fått av din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas som att användning av Levitra är säker eller effektiv för dig. Rådgör med din läkare innan du köper generisk Levitra.

 

 

 

 

image description

Relaterade Produkter